Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Exkurzia

Vážení zástupcovia verejno-súkromného partnerstva MAS Turiec

PRVPočas mesiaca jún 2014 bude centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka SR v Nitre organizovať odbornú exkurziu s názvom: „Pozitívne príklady PRV SR 2007-2013 so zameraním na environmentálny a regionálny rozvoj vidieckych sídiel“ v rozpätí 2-3 dní na území SR.
V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že je možnosť sa tejto exkurzie zúčastniť. Exkurzia je určená pre starostov obcí nachádzajúcich na území verejno-súkromných partnerstiev pracujúcich na princípoch LEADER. Za žilinský kraj sa tejto exkurzie môžu zúčastniť 2 osoby.
V prípade záujmu niektorého zo starostov z nášho územia kontaktujte sa na adrese strnal@arvensis.sk.
Termín nahlásenia záujmu o účasť je do 9.5.2014 (piatok)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader