Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva – MAS_077/7.4/1 Výzva – MAS_077/4.1/1 Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 Výzva – MAS_077/6.4/1

Miestné akčné skupiny ako motory vidieka.

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou LIPTOV a agentúrou pre regionálny rozvoj SEVER Vás pozývajú na informačno pracovné stretnutie pre región Turiec. Miestne akčné skupiny ako motory rozvoja vidieka regiónov Žilinského samosprávneho kraja v rokoch 2014 – 2020.

Pozvánka – Pozvanka_Turiec
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader