Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Pozvánka na školenie pracovníkov cestovného ruchu.

Názov projektu: Za vodou – k bohatstvám biotopov prihraničného územia

Partnerstvo pre MAS Turiec a Obec Žabokreky Vás pozývajú na školenie pracovníkov cestovného ruchu , ktoré sa uskutoční dňa 23.04.2014 so začiatkom o 09.00 hod. v rekreačno-športovom areáli v Žabokrekoch v spoločenskej miestnosti ubytovacieho zariadenia na adrese : Žabokreky 331/BA .
Potvrdenie Vašej účasti s počtom prihlásených účastníkov žiadame zaslať na mail: turiecmas@gmail.com alebo starosta@zabokreky.sk do 22.04.2014.

Príloha:
Pozvánka na školenie pracovníkov CR
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader