Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Putovanie vidiekom EÚ, časť II. – Najsevernejšia oblasť EÚ Lapin Fínsko

Stretnutie Objektom záujmu dnešného turistu už nie je len masová návšteva veľkých prímorských letovísk, ale aj poznávanie spôsobu života, kultúrno-historických špecifík, tradícii vidieka agroturizmom a ekoturizmom. Na podporu vidieka Európska únia vyčlenila 1% finančných prostriedkov z rozpočtu štrukturálnych fondov a to z fondu poľnohospodárskeho usmernenia a vytvorila program LEADER ktorým sa jednotlivé spoločenstvá riadia. Po celom území vidieka EÚ vznikajú neziskové spoločenstvá obcí ,občanov, podnikateľského a neziskového sektora, tvoriace ucelené územia s vlastnou históriou, kultúrnym dedičstvom a rozvojovou stratégiou. V tejto dobe týchto spoločenstiev je viac ako 2300 .Redakcia „Lifeinlag“ Vám cez Vaše obecné webové stránky v rubrike Putovanie vidiekom EÚ chce predstaviť, možno inšpirovať na dovolenku, možno nájsť nového partnera pre obec, vidiecke regióny EU.

2 Putovanie Vidiekom EU. Najsevernejšia vidiecká oblasť Pohjoisimman Lapin LEADER Fínsko
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader