Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Stretnutie podnikateľov ,neziskoviek a fyzických osôb na tvorbe stratégie.

V piatok o 15.00 sa uskutočnilo stretnutie na tému „podnikanie a cestovný ruch“ v penzióne Ľadoveň v Martine.  Podnikatelia ,neziskovky , fyzické osoby si mohli navrhnúť alebo „ušiť na mieru“ špecifikovať možnosti čerpania zo zdrojov EÚ do stratégie našej MAS Turiec. Pracovné stretnutie otváral jeho predseda OZ MAS Turiec pán Martin Kalnický  . Účastníci sa  zhodli na týchto základných potrebách územia našej MAS pre nastavenie integrovanej stratégie pre programovacie obdobie 2014 – 2020:

1.Zmapovať územie MAS Turiec jej ľudský, turistický, agroturistický, ekoturistický, zážitkový, kultúrny potenciál.

2.Podpora a rozvoj remeselníkov, gazdovstiev a služieb v regióne.

3.Podpora kultúrneho dedičstva ale aj modernej kultúry. Podpora miestnych umelcov.

4.Rozvoj ľudského potenciálu formou vzdelávania.

5.Vytvorenie „Lokálnej regionálnej značky“ a Informačnej cestovnej kancelárie.

6.Vytvorenie špeciálnej ,celoročne fungujúcej oblasti pre handikapované deti.

6.Reklamné aktivity smerom von.

 

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader