Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Stretnutie s regionálnym koordinátorom NSRV

Stretnutie18.9.2013 sa uskutočnilo stretnutie s ing. Michalom Strnalom, regionálnym koordinátorom Žilinského kraja z NRSV /národná sieť vidieka/ a zástupcami MAS Turiec. Toto stretnutie malo za úlohu zjednotiť priority v budúcej stratégii MAS Turiec pred vyhlásením výziev NSMAS na predkladanie stratégii jednotlivých uchádzačov o postavenie MAS.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader