Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva – MAS_077/7.4/1 Výzva – MAS_077/4.1/1 Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 Výzva – MAS_077/6.4/1

Výzva na predkladanie žiadostí .

Šport na vidiekuPRE ŠPORTOVÉ KLUBY ODDIELY, FUTBALOVÉ KLUBY TJ, Výzva na predkladanie žiadostí o      poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014!

http://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=aktualne-vyzvy

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader