Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva - MAS_077/7.2/1 Výzva – MAS_077/7.4/1 Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4

Výzva na predkladanie žiadostí .

Šport na vidiekuPRE ŠPORTOVÉ KLUBY ODDIELY, FUTBALOVÉ KLUBY TJ, Výzva na predkladanie žiadostí o      poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014!

http://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=aktualne-vyzvy

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader