Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR
Aktuálne výzvy MAS
Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002 Výzva – MAS_077/8.5/1 Výzva – MAS_077/4.2/1 Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - Aktualizácia č. 1 - účinná od 11.12.2019 (zmena podmienok) | Aktualizácia č. 2 účinná od 2.3.2020 (zmena termínu uzavretia - do 1.6.2020) Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

Výzva na predkladanie žiadostí .

Šport na vidiekuPRE ŠPORTOVÉ KLUBY ODDIELY, FUTBALOVÉ KLUBY TJ, Výzva na predkladanie žiadostí o      poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014!

http://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=aktualne-vyzvy

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader