Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva - MAS_077/7.2/1 Výzva – MAS_077/7.4/1 Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4

Stretnutie OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

  Partnerstvo pre MAS Turiec                    

                  P O Z V Á N K A

Vážení členovia OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” pozývam Vás na stretnutie združenia OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, ktoré sa bude konať dňa 19. marca  2015 (štvrtok)  o 12,00 hod.

v Penzióne Ľadoveň v MartineEurópsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader