Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Projekty MAS

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ získalo nenávratné finančné prostriedky na projekty:

1.Financovanie prevádzkových nákladov:

2.Oživovanie stratégie CLLD:

3.Implementácia stratégie CLLD
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader