Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva MAS 077/6.4/3

Výzva MAS pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)


Dátum vyhlásenia: 28.6.2024

Dátum uzavretia: 26.8.2024

Prílohy:

Výzva MAS – CLLD – MAS_077_6.4_3.pdf

Prílohy k výzve (.zip)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader