Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva MAS_077/4.1/2

Výzva MAS pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia: 10.05.2024

Dátum uzavretia:    05.07.2024

Prílohy:

Výzva MAS – CLLD – MAS_0774.12 (.pdf)
Prílohy k výzve (.zip)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader