Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva – MAS_077/4.2/2

Výzva MAS pre podopatrenie 4.2.:

Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia: 14.6.2024

Dátum uzavretia: 31.7.2024

Prílohy:

Výzva MAS – CLLD – MAS_077_4.2_2.pdf
Prílohy k výzve (.zip)

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader