Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva MAS_077/7.2/2

Výzva MAS pre podopatrenie 7.2– Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Dátum vyhlásenia: 09.10.2023

Dátum uzavretia:   08.12.2023

Prílohy:

Výzva MAS – CLLD – MAS_0777.22 (.pdf)
Prílohy k výzve (.zip)

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader