Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

Výzva MAS_077/7.4/4

Výzva MAS pre podopatrenie 7.4– Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia: 16.10.2023

Dátum uzavretia:    15.12.2023

Prílohy:

Výzva MAS – CLLD – MAS_0777.44 (.pdf)
Prílohy k výzve (.zip)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader