Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva - MAS_077/7.2/1 Výzva – MAS_077/7.4/1 Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4

Zhromaždenie OZ MAS – Turiec

                                             P O Z V Á N K A

Vážení členovia OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” pozývam Vás na zasadnutie zhromaždenia  združenia OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, ktoré sa bude konať

dňa 5. decembra  2014 (piatok)  o 10.00 hod.

v Penzióne Ľadoveň v Martine

PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie

2. Informácie o aktivitách a činnosti OZ „ Partnerstvo pre MAS Turiec“ , Plán činnosti MAS Turiec na najbližšie obdobie

3. Aktuálne informácie týkajúce sa prípravy novej ISRU MAS Turiec.  

4. Rôzne, diskusia

5. Záver

Mgr. Martin Kalnický predseda

OZ „ Partnerstvo pre MAS Turiec

Prosíme, potvrdiť účasť na stretnutí na e-mail: turiecmas@gmail.com , prípadne na tel. č. 0915 828 254. Ďakujeme. www.mas-turiec.sk
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader