Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR
Aktuálne výzvy MAS
Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002 Výzva - MAS_077-6.4-2 Výzva – MAS_077/8.5/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.2/1 - uzavretá Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

MAS Turiec pripravuje stratégiu pre región

 

Martin - MajkaViac ako polovica obyvateľov Európskej únie žije na vidieku, ktorý pokrýva 90% jej územia, preto je vznik spoločenstiev obcí, občanov a predstaviteľov podnikateľského ale aj neziskového sektora významným prvkom pre rozvoj uceleného územia s históriou a kultúrnym dedičstvom.

 

Občianske združenie Partnerstvo pre MAS Turiec vzniklo pred troma rokmi a za toto obdobie sa mu podarilo získať viac než 70 členov, medzi ktorých patria lokálne obce, remeselníci, súkromný sektor ale aj neziskové organizácie.  „Za tri roky sme intenzívne pracovali so starostami a získavali aj nové informácie o projektoch. Oproti minulému obdobiu vláda zaviedla bodovanie MAS koeficientmi, ktoré sa odvíjajú od počtu obcí, ich rozlohy a plochy územia, kde je organizácia činná. Na základe tohto bodovania patrí naša iniciatíva k jednej z najväčších na Slovensku,“ uviedla PaedDr. Mária Uličná, manažérka združenia.

Snaha o podporu pracovných miest a udržateľnosť regiónu je dôležitá. Práve preto sú v tejto organizácii zapojení aj remeselníci, pekári, stolári či kamenári. Samosprávy majú zas najpálčivejšie problémy so škôlkami, opravami budov, rekreačnými plochami a chodníkmi. Snahu občianskeho združenia si všimli aj na Žilinskom samosprávnom kraji, kde predseda Juraj Blanár vyzdvihol iniciatívu v naberaní členov a vo vytrvalej práci organizácie. „Zaujímavosťou je, že sa nám prelínali obdobia, kedy sa starostovia vymieňali a prichádzali noví. Viaceré stretnutia sme museli absolvovať nanovo ale podarilo sa nám udržať počet členov aj v rámci nového volebného roku,“ doplnil Mgr. Martin Kalnický, predseda združenia.

 „Dokázali sme udržať vstupy vo vlastnej réžii. Nezaťažovali sme finančne obce a pomáhali sme im sprostredkovať aj iné projekty, ktoré boli úspešné. V rámci MAS-ky sa nám podarilo vytvoriť územie, ktoré je celistvé a má svoju logiku. Aktuálne čakáme na výzvu, ktorej výsledkom bude stratégia s investíciou cez desaťtisíc eur,“ vysvetlil aktuálny stav Mgr. Martin Kalnický.

V rámci okresu Martin narážajú menšie obce na problém prefinancovania svojich projektov, nemajú totiž dostatočné vlastné prostriedky. V tomto smere nastupujú organizácie MAS, ktoré s financovaním pomáhajú. Je to systém, ktorý je osvedčený a v Európe výrazne pomohol. MAS sa nezaoberá len tvorbou cyklotrás a dopravnej infraštruktúry, môže vytvoriť autonómiu v regióne, aby bol niečím špecifický a lákal turistov na rôzne aktivity.

„Ponúkli sme našim členom zvýšiť pravdepodobnosť úspešnosti ich vlastných projektov. Nič ich to nestojí a pokiaľ sú členmi nášho združenia, majú výrazne väčšie šance niečo dokázať. Navyše naše stretnutia plnia aj spoločenskú funkciu, keďže tam preberáme viaceré aktuálne témy. Na začiatku, keď sme mali prvých 10 obci, zistili sme, že vytvárajú tlak aj medzi sebou, pretože zistili že čím väčšie územie, tým môžu byť úspešnejší,“ uviedol Mgr. Martin Kalnický. Vláda vydala v roku 2015 prvú výzvu na podporu stratégie rozvoja územia, čo je dôležitý dokument, ktorého cieľom je rozvoj územia. Vďaka veľkej rozlohe, historickému a geografickému významu má toto občianske združenie veľké šance v Turci uspieť v pripravovanej výzve pre túto stratégiu.

„Chcela by som sa všetkým členom združenia poďakovať za trpezlivosť pri našej práci a otvorenú diskusiu na spoločných stretnutiach. Vďaka patrí aj členom neziskoviek, remeselníkom a podnikateľom ale aj OZ Blatnica, ktoré sa podieľa na záchrane hradu, Bioboxu ktorý propaguje Turiec z pohľadu zdravej regionálnej organickej stravy alebo Martinovi Brxovi, známemu výrobcovi ľudových nástrojov z Turian. Do združenia nám vstúpilo veľa zaujímavých mladých ľudí, ktorí majú záujem o to, aby sa Turiec rozvíjal a my sme radi, že im spoločne vytvoríme podmienky na realizáciu ich projektov,“ dodala PaedDr. Mária Uličná, manažérka združenia Partnerstvo pre MAS Turiec.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader