Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku“

Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka SR,

NSRV SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu si Vás dovoľuje pozvať na seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku“,  ktorý sa bude konať  6. novembra 2014 v Stráži.  Bližšie informácie nájdete v pozvánke a programe, ktoré Vám zasielame v prílohe mailu. V prípade Vášho záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom vyplnenia a zaslania prihlášky.

S pozdravom, Ing. Michal Strnál  regionálny koordinátor

Národná sieť rozvoja vidieka SR

Regionálne pracovisko pre žilinský kraj

Adresa: Hviezdoslavovo nám. 1, 026 01 Dolný Kubín

Telefón: +421 (0) 915 031 761

E-mail: strnal@arvensis.sk

Web: www.nsrv.sk
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader