Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva - MAS_077/7.2/1 Výzva – MAS_077/7.4/1 Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4

Seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku“

Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka SR,

NSRV SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu si Vás dovoľuje pozvať na seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku“,  ktorý sa bude konať  6. novembra 2014 v Stráži.  Bližšie informácie nájdete v pozvánke a programe, ktoré Vám zasielame v prílohe mailu. V prípade Vášho záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom vyplnenia a zaslania prihlášky.

S pozdravom, Ing. Michal Strnál  regionálny koordinátor

Národná sieť rozvoja vidieka SR

Regionálne pracovisko pre žilinský kraj

Adresa: Hviezdoslavovo nám. 1, 026 01 Dolný Kubín

Telefón: +421 (0) 915 031 761

E-mail: strnal@arvensis.sk

Web: www.nsrv.sk
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader