Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

VÝZVA.

Výzva na predkladanie žiadostí  2014/PRV/34

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), pre opatrenie

1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva : Informácie a tlačivá nájdete na: http://www.apa.sk/index.php?navID=448

V termíne od 21.7.2014 do 1.8.2014

UPOZORNENIE: Výzva je určená len pre spracovateľov poľnohospodárskych produktov!

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader