Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR
Aktuálne výzvy MAS
Výzva MAS_077/4.1/2 Výzva MAS_077/7.4/4 Výzva MAS_077/7.2/2 Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002 Výzva - MAS_077-6.4-2 Výzva – MAS_077/8.5/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.2/1 - uzavretá Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

III. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

 

Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať, že dňa 09.02. 2018 bola vyhlásená III. výzva na predkladanie ŽoNFP pre mikroprojekty  v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „ Región Beskydy“ (Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 ) prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“  a prioritnej osi 3 „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“ .

Termín na predkladanie ŽoNFP : od 09.02. 2018 do 13.04. 2018

Všetky potrebné informácie o výzve nájdete TU.

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader