Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva – MAS_077/7.4/1 Výzva – MAS_077/4.1/1 Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 Výzva – MAS_077/6.4/1 Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4

Projekt OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

Projekt financovania chodu OZ „Partnersvo pre MAS Turiec“ v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí chod Miestnej akčnej skupiny OZ „Partnersvo pre MAS Turiec, resp. jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov v území Turca  miestnou komunitou, zloženou z podnikateľského, občianskeho a verejného sektora. Kancelária OZ „Partnersvo pre MAS Turiec zabezpečí manažovanie činností v súlade s princípmi a cieľmi Stratégie CLLD a realizáciu úloh a naplnenie cieľov združenia v súlade so schválenou stratégiou miestneho rozvoja.


Zobraziť projekt MAS Turiec
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader