Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Projekt OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

Projekt financovania chodu OZ „Partnersvo pre MAS Turiec“ v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí chod Miestnej akčnej skupiny OZ „Partnersvo pre MAS Turiec, resp. jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov v území Turca  miestnou komunitou, zloženou z podnikateľského, občianskeho a verejného sektora. Kancelária OZ „Partnersvo pre MAS Turiec zabezpečí manažovanie činností v súlade s princípmi a cieľmi Stratégie CLLD a realizáciu úloh a naplnenie cieľov združenia v súlade so schválenou stratégiou miestneho rozvoja.

priloha_c_3_-_vzor_plagatu_a3-1

Zobraziť projekt MAS Turiec
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader