Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR
Aktuálne výzvy MAS
Výzva MAS_077/4.2/2 Výzva MAS_077/4.1/2 Výzva MAS_077/7.4/4 Výzva MAS_077/7.2/2 Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002 Výzva - MAS_077-6.4-2 Výzva – MAS_077/8.5/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.2/1 - uzavretá Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

Projekt OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

Projekt financovania chodu OZ „Partnersvo pre MAS Turiec“ v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí chod Miestnej akčnej skupiny OZ „Partnersvo pre MAS Turiec, resp. jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov v území Turca  miestnou komunitou, zloženou z podnikateľského, občianskeho a verejného sektora. Kancelária OZ „Partnersvo pre MAS Turiec zabezpečí manažovanie činností v súlade s princípmi a cieľmi Stratégie CLLD a realizáciu úloh a naplnenie cieľov združenia v súlade so schválenou stratégiou miestneho rozvoja.


Zobraziť projekt MAS Turiec
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader