Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR
Aktuálne výzvy MAS
Výzva MAS_077/4.2/2 Výzva MAS_077/4.1/2 Výzva MAS_077/7.4/4 Výzva MAS_077/7.2/2 Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002 Výzva - MAS_077-6.4-2 Výzva – MAS_077/8.5/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.2/1 - uzavretá Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

Informácia o výške žiadaného príspevku

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-512-003

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 100 000,-€

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-003 je 31.10.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-512-001

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 268 644,09 €

Uzávierka 4.hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-001 je 30.10.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-512-003

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 100 000,-€

Uzávierka 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-003 je 30.05.2021

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-512-001

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 268 644,09 €

Uzávierka 11.hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-001 je 30.05.2021

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-511-002

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 350 002,49 €

Uzávierka 9.hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-001 je 30.05.2021
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader