Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Informačný seminár mladý hospodár.

Informácia pre začínajúcich hospodárov do 40 rokov

farmarDňa 27.11.2015 sa bude konať informačný seminár Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov: Podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2020, kde sa dozviete ako vypĺňať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok (50 000 € na jedného mladého poľnohospodára) a ako zostaviť podnikateľský plán, ktorý je povinnou prílohou k tejto žiadosti. Seminár sa bude konať v priestoroch Agroinštitútu Nitra, štátny podnik dňa 27. novembra 2015 od 9.00 hod.

Organizátorom seminára je Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ktorý Vám poskytne i bližšie informácie.http://www.agroinstitut.sk/kalendar-skoleni-detail/?id=644

 

 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader