Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR
Aktuálne výzvy MAS
Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002 Výzva – MAS_077/8.5/1 Výzva – MAS_077/4.2/1 Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

Projekt obce Žabokreky „Na bicykli von z dediny“

ing. Zuzana Valocká – starostka obce Žabokreky o projekte :

Žabokreky24 final TABULA ODPOCIVADLO MOHYLAŽabokreky ležia na priesečníku dvoch nenáročných cyklotrás v Turčianskej kotline a sú ideálnym miestom pre oddych aktívnym spôsobom-cyklistikou. Napriek dostupnosti cyklotrás sme každý rok pozorovali v našej škole aj škôlke , že deti v citlivom veku do 10 rokov kedy sa formuje ich celoživotný vzťah ku športu sú pasívne a pomalé .Pri hľadaní nenáročných a zmysluplných aktivít sme si uvedomili potrebu blízkeho a viditeľného cieľa na detský výlet na bicykli. S obrovskou radosťou uvítali podporu projektu „Na bicykli von z dediny“ od Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis a na podporu využívania cyklistiky sme  vytvorili „lákadlo“ v podobe nového odpočívadla „Na Mohyle“,ktoré je na greenway trasujúcej Žabokreky cez Dražkovce do Martina. Zorganizovali sme 3 súťaže pre deti predškolského veku do ktorých sa ako vítaný motivátor zapojil aj  paraolympionik Peter Štefanides -nášho občana, ktorý na tréning využíva špec. upravený bicykel 🙂 a dvaja naši nadšenci pre Xkross – Matúš Polonec a Adam Jesenský predviedli našim najmenším svoje umenie ovládania bicykla . Na revitalizácii odpočívadla bolo odpracovaných takmer 300 hodín dobrovoľníckej práce a spolu pomáhalo viac ako 20 ľudí . Vďaka našim občanom – najmä združeniu MANDOLÍNA , zamestnancov KIA motors zastúpených p.Štefanidesom Ivanom a nadačnému fondu sme získali už teraz obľúbený cieľ nenáročných vychádzok pre široké okolie Žabokriek, info tabuľami sme zvýšili informovanosť širokej verejnosti o cyklotrasách v Turci  a najmä -bolo zasiate semienko pre pozitívny návyk detí tráviť voľný čas pohybom  ako to pred „dobou počítačovou“ vždy bolo.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader