Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva – MAS_077/7.4/1 Výzva – MAS_077/4.1/1 Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 Výzva – MAS_077/6.4/1 Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4

Projekt – Oživovanie stratégie CLLD-animácie

Projekt financovania chodu OZ „Partnersvo pre MAS Turiec“

 v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí chod

 Miestnej akčnej skupiny OZ „Partnersvo pre MAS Turiec,

resp. jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie

spravovania verejných prostriedkov v území Turca

 miestnou komunitou, zloženou z podnikateľského,

občianskeho a verejného sektora.Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader