Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Výzva na predloženie ponuky.

 

23.5.2018 Výzva na predloženie ponuky
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky .Podrobný opis jednotlivých položiek obstarania materiálno technickým zabezpečením  pre zabezpečenie prevádzky kancelárie OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” v prílohách.

Ponuky zasielajte do 1.6. 2018 na emailovú adresu turiecmas@gmail.com .

 

Update_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) PHZ-3

Prac. stôl

Poličkové regaly skriňaPrac. stôl

skriňa
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader