Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva – MAS_077/8.5/1 Výzva – MAS_077/4.2/1 Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - Aktualizácia č. 1 - účinná od 11.12.2019 (zmena podmienok) | Aktualizácia č. 2 účinná od 2.3.2020 (zmena termínu uzavretia - do 1.6.2020) Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

Výzva na predloženie ponuky.

 

23.5.2018 Výzva na predloženie ponuky
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky .Podrobný opis jednotlivých položiek obstarania materiálno technickým zabezpečením  pre zabezpečenie prevádzky kancelárie OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” v prílohách.

Ponuky zasielajte do 1.6. 2018 na emailovú adresu turiecmas@gmail.com .

 

Update_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) PHZ-3

Prac. stôl

Poličkové regaly skriňaPrac. stôl

skriňa
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader