Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Aktuálne výzvy MAS
Výzva – MAS_077/7.4/1 Výzva – MAS_077/4.1/1 Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 Výzva – MAS_077/6.4/1 Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4

Výzva na predloženie ponuky.

 

23.5.2018 Výzva na predloženie ponuky
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky .Podrobný opis jednotlivých položiek obstarania materiálno technickým zabezpečením  pre zabezpečenie prevádzky kancelárie OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” v prílohách.

Ponuky zasielajte do 1.6. 2018 na emailovú adresu turiecmas@gmail.com .

 

Update_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) PHZ-3

Prac. stôl

Poličkové regaly skriňaPrac. stôl

skriňa
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader