Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Výzva na predloženie ponuky.

5.5.2018 Výzva na predloženie ponuky
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky .Podrobný opis jednotlivých položiek obstarania informačno-komunikačnej technológie (IKT) na zabezpečenie prevádzky kancelárie OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” v prílohách.

Ponuky zasielajte do 21. 5. 2018 na emailovú adresu turiecmas@gmail.com .

 

LD_01 Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) PHZ-

3Objedna_vka IKT (1)-4
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader