Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

Výzva

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF ŽSK si Vás dovoľuje informovať, že dňa 04.04. 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Všetky potrebné informácie o výzve nájdete  Tu.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader