Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa

III. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

 

Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať, že dňa 09.02. 2018 bola vyhlásená III. výzva na predkladanie ŽoNFP pre mikroprojekty  v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „ Región Beskydy“ (Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 ) prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia”  a prioritnej osi 3 “Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania” .

Termín na predkladanie ŽoNFP : od 09.02. 2018 do 13.04. 2018

Všetky potrebné informácie o výzve nájdete TU.

 


Oznam

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, občianske združenie založené na podporu a rozvoj vidieka prostredníctvom eurofondov,

hľadá zamestnanca do svojej novozriadenej kancelárie na pracovnú pozíciu:

 

EKONOMICKÝ MANAŽÉR

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky

alebo

 • ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky

 

Požadovaná prax:

 • prax v oblasti účtovníctva, personalistiky a miezd

 

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk – mierne pokročilý

 

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) – mierne pokročilý

 

Pracovná náplň:

 • účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom združenia
 • vedenie agendy personalistiky a miezd
 • vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh
 • príprava rozpočtov

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis na mail: turiecmas@gmail.com v termíne do 15. 2. 2018. Uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor.

Vaše prípadné otázky adresujte na turiecmas@gmail.com.


Oznam

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, občianske združenie založené na podporu a rozvoj vidieka prostredníctvom eurofondov,

hľadá zamestnanca do svojej novozriadenej kancelárie na pracovnú pozíciu:

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • skúsenosti s prácou v oblasti eurofondov
 • skúsenosti s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, s grantami, s dotáciami
 • skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov na úrovni obce, alebo regiónu
 • aktívna práca s PC a inými bežne dostupnými komunikačnými technológiami
 • komunikačné zručnosti
 • aktívny vodič s vodičským oprávnením skupiny B

 

Pracovná náplň:

 • administratívne zabezpečenie chodu kancelárie MAS
 • príprava podkladov na zasadnutia orgánov združenia
 • vybavovanie písomnej a mailovej korešpondencie
 • spracovanie, triedenie a zápis údajov
 • vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a i.
 • komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektových zložiek užívateľov)

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis na mail: turiecmas@gmail.com v termíne do 15. 2. 2018. Uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor. Vaše prípadné otázky adresujte na turiecmas@gmail.com.


Medzinárodný festival klobás

 

Snímka

Dovoľujeme si Vás pozvať na druhý ročník Medzinárodného festivalu klobás, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2016 v areáli PENZIÓNU ĽADOVEŇ. Príďte reprezentovať Vašu obec na podujatie, pri ktorom sa stretnú rodiny, priatelia, známi a neznámi ľudia kvôli zábave, utuženiu vzťahov, kuchárskemu umeniu a návratu ku tradíciám.
Medzinárodného festivalu klobás 2016 sa okrem slovenských tímov zúčastnia zástupcovia z 8 európskych krajín – Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruska, Holandska, Poľska, Nemecka a Chorvátska.
Počas dňa sa o Vašu zábavu postará Pavol Hammel, TEAM Revival Martin, heligonkári Majerčíkovci, Javorové husle, Veronika a Ľubo Paulovičovci, Vilo Habo so svojou kuchárskou show, Martin Brxa a ďalší. Okrem súťaže vo výrobe klobás sa budete môcť zapojiť aj do súťaže v plieskaní bičom a pripravený je aj bohatý sprievodný program pre deti. Na festivale sa predstavia rôzni remeselníci a budete mať možnosť zakúpiť si rôzne mäsové výrobky.
Prihláste Váš súťažný tím na Medzinárodný festival klobás čo najskôr, najlepšie do stredy 09.11.2016. Štartovné je vo výške 100 EUR a zahŕňa 15 kg mäsa, štartovací balíček pre 4 súťažiacich, ktorý obsahuje tričká, zástery, upomienkové predmety. Vyrobené klobásy si môžete ugrilovať a pozvať svojich priateľov na ochutnávku.
Viac informácii nájdete na webovej stránke www.festivalklobas.sk, telefonicky na čísle 0903 550 213 alebo osobne v PENZIÓNE ĽADOVEŇ.
Tešíme sa na Vašu účasť!


Koštovka páleného Bystrička 2016

Prijmite pozvanie priamo od organizátorov akcie, starostky obce Bystrička Zdenky Maršalovej a Ing. Mariána Roľka na 5. ročník ochutnávky ovocných destilátov s názvom Koštovka páleného


Pozvánka

Milí priatelia,

pozývame Vás na „PROMO POPOLUDNIE nových letných aktivít FATRA SKI“ do Valčianskej doliny:

 • - Jazda na terénnych kolobežkách „KOSTKA“ (možnosť jazdy aj na vleku)
 • - Kolieskové bežecké lyže „FISCHER“
 • - Kolieskové skialpové lyže „SKIKE“
 • - In-line korčule „K2“
 • - LUKOSTREĽBA zo športových lukov

Pri každej aktivite bude k dispozícii inštruktor FATRA SKI a kompletné materiálne vybavenie. Budete mať možnosť bezplatne si vyskúšať naše novinky v prevádzke FATRA SKI v stredisku SNOWLAND, navyše pod odborným dohľadom.

Akcia sa uskutoční pri priaznivom počasí v utorok 7. júna 2016 v čase od 14:00 do 17:00. Drobné občerstvenie k dispozícii. Záujemcov prosíme o potvrdenie účasti emailom alebo telefonicky na kontaktoch:

Tel.: 0917 175738

Email: miki@fatraski.sk


Turiec Online

Miestna akčná skupina Turiec (MAS Turiec), ktorá združuje obce v našom regióne, mesto Martin, podnikateľov, občianske združenia, ako aj fyzické osoby z okresu Martin, chce posilniť spoluprácu regiónu vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Združenie v súčasnosti pripravuje projekt, prostredníctvom ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ v celkovej sume 4 mil. eur. Použije ich na financovanie menších projektov na celom území, kde pôsobí. Spoločne teraz hľadáme oblasti – témy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Chceme nájsť a podporiť projekty, ktoré prinesú skvalitnenie života obyvateľov nášho regiónu, posilnia sociálne služby, prispejú k vytvoreniu pracovných miest, zvýšia našu konkurencieschopnosť v oblasti cestovného ruchu, ale aj poľnohospodárstva, lesníctva, či výroby regionálnych potravín. To všetko s dôrazom na ochranu životného prostredia a zavádzanie inovácií, či moderných výrobných postupov.

Aj vy sa môžete zapojiť do tvorby projektu a pomôcť nám odpovedať na otázky, čo je pre náš región dôležité a naopak, čo sem nepatrí. Taktiež nám môžete zaslať váš nápad v podobe projektového zámeru, ktorý nám pomôže nájsť tie najdôležitejšie oblasti, ktoré budeme podporovať.

Odkaz na dotazníkový prieskum 


Valné zhromaždenie OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“,26.11.2015

Pozvánka

Vážení členovia OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia  združenia  ktoré sa bude konať dňa 26. októbra  2015 (piatok)  o 14:00 hod, v Penzióne Ľadoveň v Martine

POZVÁNKA VZ MAS Turiec-26.11.2015

 


Informačný seminár mladý hospodár.

Informácia pre začínajúcich hospodárov do 40 rokov

farmarDňa 27.11.2015 sa bude konať informačný seminár Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov: Podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2020, kde sa dozviete ako vypĺňať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok (50 000 € na jedného mladého poľnohospodára) a ako zostaviť podnikateľský plán, ktorý je povinnou prílohou k tejto žiadosti. Seminár sa bude konať v priestoroch Agroinštitútu Nitra, štátny podnik dňa 27. novembra 2015 od 9.00 hod.

Organizátorom seminára je Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ktorý Vám poskytne i bližšie informácie.http://www.agroinstitut.sk/kalendar-skoleni-detail/?id=644

 

 


Kolbasový festival na Ľadovni.

20151114_150515

Skvelý klobáskový festival dňa 14.11.2015 Súťažiaci si vymenili recepty,nápady,rady, a to nielen pre najlepšie klobásky  Akcia bola výborne zorganizovaná a všetci sa dobre bavili aj “gurmánčili”. Zaslúžene si 1.miesto odnieslo súťažnéné družstvo z Báčskeho Petrovca,ktoré malo fajné pikantné klobáskové dobroty.

 

 


Zber projektových zámerov obcí.

Miestna akčná skupina Turiec v súčasnosti realizuje zber projektových zámerov obcí,podnikateľov a občianskych združení so sídlom na území 33 obcí okresu Martin. Každý má možnosť prezentovať svoj projekt. Cieľom je nájsť také oblasti, resp. témy, ktoré budeme v budúcnosti podporovať prostredníctvom našej Miestnej akčne skupiny.  Zber_projektovych_zamerov turiec

01_Projekty_pre_obce turiec ,

02_Projekty_pre_neziskove_organizacie turiec

03_Projekty_pre_podnikatelov1 turiec

04_Projekty_pre_podnikatelov2 turiec (1)


Festival klobás 2015 – O najlepšiu klobásu.

klobáskové dni informácie pre súťažiacich

 

Festival klobás 2015 – O najlepšiu klobásu.

 

V období Martinských hodov sa bude konať Festival klobás 2015, na ktorom sa budú šíriť vône rôznych druhov klobás a hlavne aj dobrá nálada spojená so zábavou. Akciu organizuje Penzión Ľadoveň v spolupráci s mestom Martin a uskutoční sa 14. novembra.

Festival klobás je podujatie, pri ktorom sa stretnú rodiny, priatelia, známi a aj neznámi ľudia za rovnakým účelom, teda kvôli zábave, utuženiu vzťahov, kuchárskemu umeniu a návratu k tradícii.

V dnešnej dobe sa totiž zabíjačka a výroba klobás pomaly vytráca, takže ukázať deťom to, na čo si mnohí pamätajú zo svojho detstva, je náročné. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je spojiť ľudí v regióne Turiec a vniesť sem aj iné druhy klobás, ktoré sa vyznačujú rôznymi chuťami.

Prvý oficiálny ročník festivalu bude iný ako predošlý

„Prvý Festival klobás sme považovali za nultý ročník, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Penziónu Ľadoveň, kde sa bude konať aj tento rok. Nabrali sme nové vedomosti, videli sme, že výrobky boli tvarom alebo chuťou dosť odlišné, no všetkým nám chutili,“ rozpráva Mgr. Martin Kalnický, hlavný organizátor podujatia. „Keďže sme sa pri tejto akcii stretli s množstvom zábavy a s dobrou náladou, rozhodli sme sa, že tento raz to ako prvý ročník urobíme na inej úrovni. Chceme, aby sa zúčastnili aj ďalšie partnerské mestá. Mali by prísť aj Holanďania, Srbi, Česi, Maďari a Poliaci. V regióne Turiec má výroba klobás vysokú tradíciu, preto sme pozvali aj priľahlé obce, ktoré sú združené v miestnej akčnej skupine Partnerstvo pre MAS Turiec,“ vysvetľuje pán Kalnický. Súčasťou MAS Turiec je momentálne 25 členov a medzi nimi aj mesto Martin, Vrútky a obce z horného Turca. „So starostami týchto obcí rokujeme o rozvoji mikroregiónu, a práve táto akcia ich môže spojiť,“ dodáva.

Okrem súťaženia o najlepšiu klobásu je pripravený aj sprievodný program

Festival začne o 8.00 hodine ráno, kedy prebehne prezentácia prihlásených družstiev, ktoré budú súťažiť o to, ktorá klobása je tá najlepšia. O 9.00 hodine začnú družstvá robiť svoje klobásy, ktoré budú hodnotené päťčlennou porotou tvorenou primátorom mesta Martin a partnermi tohto projektu. Hodnotiť budú môcť aj samotní účastníci festivalu. Nepôjde len o víťaza, ale hlavne o dobrú atmosféru, o ktorú sa postarajú hostia programu – tanečný klub DEEP, Maroš Ferenčík, huslisti Kontšekovci, cimbalisti Kramárovci a mnoho iných. „Programom bude návštevníkov sprevádzať Ľubo Pavlovič, majster hovoreného slova a jeho dcéra Veronika, ktorá má výborné moderátorské a spevácke schopnosti,“ dodáva pán Kalnický. Festival bude v družnej vidieckej atmosfére, kde nebude chýbať ani folklór a tombola. Vidieť budete môcť aj ukážku klasickej zabíjačky, rozoberanie prasaťa s prípravou výrobkov a ponúkanie ochutnávok rôznych špecialít. Na svoje si prídu aj deti, ktoré si budú môcť zatancovať na diskotéke v tenisovej hale, zasúťažiť si a maľovať si. Festival bude

mať aj charitatívny podtón, pretože organizátori tejto akcie sa rozhodli venovať symbolický šek pre Občianske združenie Matka a dieťa v núdzi.  „Návštevníci sa nemusia obávať ani nepriaznivého počasia, pretože všetko bude v stanoch. Postarané bude aj o bezpečnosť a poriadok – prítomná bude záchranka a na parkovisku bude mestská polícia,“ dodáva organizátor festivalu. Prísť súťažiť môže ktokoľvek. Organizátori sa rozhodli zapojiť do súťaže 60 družstiev, ktoré budú tvorené štyrmi členmi. Po zaplatení štartovného dostane družstvo na mieste oblečenie (šiltovku, tričko, zásteru), nože a dosky na krájanie, 20 kg mäsa s črevami a základnými koreninami. Všetky potrebné informácie sa záujemcovia o súťaž, a nielen tí, dozvedia na webovej stránke www.festivalklobas.sk.


Pozvánka

Vážení členovia OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia  združenia OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, ktoré sa bude konať dňa 16. októbra  2015 (piatok)  o 9:00 hod, v Penzióne Ľadoveň v Martine

Pozvánka VZ MAS Turiec 16.oktober 2015


MAS Turiec pripravuje stratégiu pre región

 

Martin - MajkaViac ako polovica obyvateľov Európskej únie žije na vidieku, ktorý pokrýva 90% jej územia, preto je vznik spoločenstiev obcí, občanov a predstaviteľov podnikateľského ale aj neziskového sektora významným prvkom pre rozvoj uceleného územia s históriou a kultúrnym dedičstvom.

 

Občianske združenie Partnerstvo pre MAS Turiec vzniklo pred troma rokmi a za toto obdobie sa mu podarilo získať viac než 70 členov, medzi ktorých patria lokálne obce, remeselníci, súkromný sektor ale aj neziskové organizácie.  „Za tri roky sme intenzívne pracovali so starostami a získavali aj nové informácie o projektoch. Oproti minulému obdobiu vláda zaviedla bodovanie MAS koeficientmi, ktoré sa odvíjajú od počtu obcí, ich rozlohy a plochy územia, kde je organizácia činná. Na základe tohto bodovania patrí naša iniciatíva k jednej z najväčších na Slovensku,“ uviedla PaedDr. Mária Uličná, manažérka združenia.

Snaha o podporu pracovných miest a udržateľnosť regiónu je dôležitá. Práve preto sú v tejto organizácii zapojení aj remeselníci, pekári, stolári či kamenári. Samosprávy majú zas najpálčivejšie problémy so škôlkami, opravami budov, rekreačnými plochami a chodníkmi. Snahu občianskeho združenia si všimli aj na Žilinskom samosprávnom kraji, kde predseda Juraj Blanár vyzdvihol iniciatívu v naberaní členov a vo vytrvalej práci organizácie. „Zaujímavosťou je, že sa nám prelínali obdobia, kedy sa starostovia vymieňali a prichádzali noví. Viaceré stretnutia sme museli absolvovať nanovo ale podarilo sa nám udržať počet členov aj v rámci nového volebného roku,“ doplnil Mgr. Martin Kalnický, predseda združenia.

 „Dokázali sme udržať vstupy vo vlastnej réžii. Nezaťažovali sme finančne obce a pomáhali sme im sprostredkovať aj iné projekty, ktoré boli úspešné. V rámci MAS-ky sa nám podarilo vytvoriť územie, ktoré je celistvé a má svoju logiku. Aktuálne čakáme na výzvu, ktorej výsledkom bude stratégia s investíciou cez desaťtisíc eur,“ vysvetlil aktuálny stav Mgr. Martin Kalnický.

V rámci okresu Martin narážajú menšie obce na problém prefinancovania svojich projektov, nemajú totiž dostatočné vlastné prostriedky. V tomto smere nastupujú organizácie MAS, ktoré s financovaním pomáhajú. Je to systém, ktorý je osvedčený a v Európe výrazne pomohol. MAS sa nezaoberá len tvorbou cyklotrás a dopravnej infraštruktúry, môže vytvoriť autonómiu v regióne, aby bol niečím špecifický a lákal turistov na rôzne aktivity.

„Ponúkli sme našim členom zvýšiť pravdepodobnosť úspešnosti ich vlastných projektov. Nič ich to nestojí a pokiaľ sú členmi nášho združenia, majú výrazne väčšie šance niečo dokázať. Navyše naše stretnutia plnia aj spoločenskú funkciu, keďže tam preberáme viaceré aktuálne témy. Na začiatku, keď sme mali prvých 10 obci, zistili sme, že vytvárajú tlak aj medzi sebou, pretože zistili že čím väčšie územie, tým môžu byť úspešnejší,“ uviedol Mgr. Martin Kalnický. Vláda vydala v roku 2015 prvú výzvu na podporu stratégie rozvoja územia, čo je dôležitý dokument, ktorého cieľom je rozvoj územia. Vďaka veľkej rozlohe, historickému a geografickému významu má toto občianske združenie veľké šance v Turci uspieť v pripravovanej výzve pre túto stratégiu.

„Chcela by som sa všetkým členom združenia poďakovať za trpezlivosť pri našej práci a otvorenú diskusiu na spoločných stretnutiach. Vďaka patrí aj členom neziskoviek, remeselníkom a podnikateľom ale aj OZ Blatnica, ktoré sa podieľa na záchrane hradu, Bioboxu ktorý propaguje Turiec z pohľadu zdravej regionálnej organickej stravy alebo Martinovi Brxovi, známemu výrobcovi ľudových nástrojov z Turian. Do združenia nám vstúpilo veľa zaujímavých mladých ľudí, ktorí majú záujem o to, aby sa Turiec rozvíjal a my sme radi, že im spoločne vytvoríme podmienky na realizáciu ich projektov,“ dodala PaedDr. Mária Uličná, manažérka združenia Partnerstvo pre MAS Turiec.


Stretnutie OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

  Partnerstvo pre MAS Turiec                    

                  P O Z V Á N K A

Vážení členovia OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” pozývam Vás na stretnutie združenia OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, ktoré sa bude konať dňa 19. marca  2015 (štvrtok)  o 12,00 hod.

v Penzióne Ľadoveň v Martine

Fašiangový Obecný Ples

slide_ples2015-960x370

Obecný úrad v Turčianskej Štiavničke pozýva občanov na Fašiangový obecný ples ktorí sa bude konať v kultúrnom dome obce Turčianskej Štiavničky 14.2.so slávnostným prípitkom o 19.00.Predpredaj vstupeniek v cene 25 € je na tel.043-4293 435

 

 


Zhromaždenie OZ MAS – Turiec

                                             P O Z V Á N K A

Vážení členovia OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” pozývam Vás na zasadnutie zhromaždenia  združenia OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, ktoré sa bude konať

dňa 5. decembra  2014 (piatok)  o 10.00 hod.

v Penzióne Ľadoveň v Martine

PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie

2. Informácie o aktivitách a činnosti OZ „ Partnerstvo pre MAS Turiec“ , Plán činnosti MAS Turiec na najbližšie obdobie

3. Aktuálne informácie týkajúce sa prípravy novej ISRU MAS Turiec.  

4. Rôzne, diskusia

5. Záver

Mgr. Martin Kalnický predseda

OZ „ Partnerstvo pre MAS Turiec

Prosíme, potvrdiť účasť na stretnutí na e-mail: turiecmas@gmail.com , prípadne na tel. č. 0915 828 254. Ďakujeme. www.mas-turiec.sk


Seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku“

Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka SR,

NSRV SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu si Vás dovoľuje pozvať na seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku“,  ktorý sa bude konať  6. novembra 2014 v Stráži.  Bližšie informácie nájdete v pozvánke a programe, ktoré Vám zasielame v prílohe mailu. V prípade Vášho záujmu sa prosím registrujte prostredníctvom vyplnenia a zaslania prihlášky.

S pozdravom, Ing. Michal Strnál  regionálny koordinátor

Národná sieť rozvoja vidieka SR

Regionálne pracovisko pre žilinský kraj

Adresa: Hviezdoslavovo nám. 1, 026 01 Dolný Kubín

Telefón: +421 (0) 915 031 761

E-mail: strnal@arvensis.sk

Web: www.nsrv.sk


Projekt obce Žabokreky „Na bicykli von z dediny“

ing. Zuzana Valocká – starostka obce Žabokreky o projekte :

Žabokreky24 final TABULA ODPOCIVADLO MOHYLAŽabokreky ležia na priesečníku dvoch nenáročných cyklotrás v Turčianskej kotline a sú ideálnym miestom pre oddych aktívnym spôsobom-cyklistikou. Napriek dostupnosti cyklotrás sme každý rok pozorovali v našej škole aj škôlke , že deti v citlivom veku do 10 rokov kedy sa formuje ich celoživotný vzťah ku športu sú pasívne a pomalé .Pri hľadaní nenáročných a zmysluplných aktivít sme si uvedomili potrebu blízkeho a viditeľného cieľa na detský výlet na bicykli. S obrovskou radosťou uvítali podporu projektu „Na bicykli von z dediny“ od Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis a na podporu využívania cyklistiky sme  vytvorili “lákadlo” v podobe nového odpočívadla “Na Mohyle”,ktoré je na greenway trasujúcej Žabokreky cez Dražkovce do Martina. Zorganizovali sme 3 súťaže pre deti predškolského veku do ktorých sa ako vítaný motivátor zapojil aj  paraolympionik Peter Štefanides -nášho občana, ktorý na tréning využíva špec. upravený bicykel :) a dvaja naši nadšenci pre Xkross – Matúš Polonec a Adam Jesenský predviedli našim najmenším svoje umenie ovládania bicykla . Na revitalizácii odpočívadla bolo odpracovaných takmer 300 hodín dobrovoľníckej práce a spolu pomáhalo viac ako 20 ľudí . Vďaka našim občanom – najmä združeniu MANDOLÍNA , zamestnancov KIA motors zastúpených p.Štefanidesom Ivanom a nadačnému fondu sme získali už teraz obľúbený cieľ nenáročných vychádzok pre široké okolie Žabokriek, info tabuľami sme zvýšili informovanosť širokej verejnosti o cyklotrasách v Turci  a najmä -bolo zasiate semienko pre pozitívny návyk detí tráviť voľný čas pohybom  ako to pred „dobou počítačovou“ vždy bolo.


Pekný deň milí spoluobčania.

Dovoľujeme si Vás pozvať na tohtoročný jednodňový  klobásový festival v maďarskom meste Bekéscaba v MAS Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft  http://www.korosokvolgye.hu. Festival má už niekoľko ročnú tradíciu a v tomto roku by mal prelomiť hranicu 100.000 návštevníkov.

BÉKÉSCSABA – „hlavné mesto“ svetoznámej Čabajskej klobásy, práve tu sa koná každoročne klobásový festival – tradičná oslava chutí a vôní. Čaká vás hudba, tanec a samozrejme množstvo jedla a pitia. Odolať sa jednoducho nedá a určite si domov odnesiete nielen skvelý zážitok, ale aj nejakú maďarskú domácu pochúťku. Festival má veľa sprievodných programov – ukážky typických zabíjačiek, príprava jedál, ochutnávky, tomboly, aukcie vín a klobás, súťaž vo výrobe klobásy, koncerty, programy pre deti.

Cena – 45 €  Uhradiť na ččtu  – 2916686902/1100 Tatra banka do 23.10.2014

V cene je zarátaná: Doprava, vstupenka a  povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

Zájazd sa uskutoční 25.10.2014 letak (7)

Prihlásiť sa treba na email asistentmasturiec@gmail.com alebo telefonicky na tel.čísle.0944670263 , Odchod a nástupné miesta 25.10.2014 budú spresnené po objednávke na  tejto webovej stránke a emailom všetkým prihláseným.

Kapacita autobusu je 53 miest.

PaedDr. Mária Uličná manažér MAS TURIEC


Pozvánka na dni vidieka Žilinského kraja

Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka,

Dni vidieka= Plagát_2014Srdečne Vás pozývame na už 6. ročník podujatia Dni vidieka Žilinského kraja, ktorý sa tentokrát uskutoční počas 2 dní:

23. septembra 2014 – konferencia o možnostiach predaja a marketingu miestneho produktu (9,30 – 12,00 hod. na Úrade Žilinského samosprávneho kraja) .

24. septembra 2014 – predstavenie a predaj tradičných ľudovoumeleckých predmetov a miestnych špecialít so sprievodným kultúrnym programom na Mariánskom námestí v Žiline (10,00- 18,00 hod.).


Permanentky pre obce MAS Turiec

Martin Samsung foto 848

Generálny manažér MHC Mgr. Martin Kalnicky a zároveň  predseda MAS Turiec , odovzdal pre MAS Turiec 10 permanentiek MHC Martin do každej obce v MAS (počet obcí 36). To je  360 permanentiek na sezónu 2014/2015. Urobil tak 7.9.2014 na futbalovom turnaji v Žabokrekoch, kde prvých 10 permanentiek odovzdal osobne starostke obce  Zuzane Valockej.

 

 


Výzva na predkladanie žiadostí .

Šport na vidiekuPRE ŠPORTOVÉ KLUBY ODDIELY, FUTBALOVÉ KLUBY TJ, Výzva na predkladanie žiadostí o      poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014!

http://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=aktualne-vyzvy

 


Miestné akčné skupiny ako motory vidieka.

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou LIPTOV a agentúrou pre regionálny rozvoj SEVER Vás pozývajú na informačno pracovné stretnutie pre región Turiec. Miestne akčné skupiny ako motory rozvoja vidieka regiónov Žilinského samosprávneho kraja v rokoch 2014 – 2020.

Pozvánka - Pozvanka_Turiec


Oravský vínny festival

MAS – Turiec Vás pozýva na Oravský vínny festival, ktorý sa bude konať 6.7.2014 na nábreží Oravskej priehrady.
Program zahŕňa prezentácie slovenských producentov vín a ich ochutnávky, vystúpenia folklórnych súborov z regiónu, sprievodným podujatím je festival tradičných jedál zo Slovenska a Poľska.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.  Orava vínny festival pozvánka.


Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka SR

Regionálne pracovisko NSRV SR pre Žilinský kraj oznamuje širokej verejnosti zrušenie konania informačného seminára “Podpora farmárov v roku 2014 – aktuálne vyhlásené výzvy na predkladanie projektov pre poľnohospodárov a podpora farmárov v novom programovom období 2014 – 2020″, ktorý sa mal organizovať dňa 28.6.2014. Dôvodom zrušenie seminára je nízky počet prihlásených účastníkov.

S pozdravom, Ing. Michal Strnál  regionálny koordinátor

Národná sieť rozvoja vidieka - regionálne pracovisko pre žilinský kraj

 


Informačný seminár “Podpora farmárov v programovacom období 2014 – 2020″.

Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka SR,

vidiek-farma-pole-druzstvo-polnohospodarstvo-nestandard2  regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj v spolupráci s Miestnou    akčnou skupinou HORNÝ LIPTOV si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár: Podpora      farmárov  v roku 2014 – aktuálne vyhlásené výzvy na predkladanie projektov pre  poľnohospodárov  a podpora farmárov v novom programovom období 2014 –      2020, ktorý sa uskutoční  dňa 28.6.2014 v Hotel – Camping Borová Sihoť (Liptovský Hrádok), so začiatkom o 9:00 hod.

Bližšie informácie nájdete v priloženom programe. Účasť na seminári je bezplatná. Účastníci majú zabezpečenú stravu. Počet miest jelimitovaný! Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 26.6.2014 (štvrtok) mailom na strnal@arvensis.sk, alebo telefonicky na 0915 031 761.

Ing. Michal Strnál  regionálny koordinátor NSRV SR.


Stretnutie podnikateľov ,neziskoviek a fyzických osôb na tvorbe stratégie.

V piatok o 15.00 sa uskutočnilo stretnutie na tému „podnikanie a cestovný ruch“ v penzióne Ľadoveň v Martine.  Podnikatelia ,neziskovky , fyzické osoby si mohli navrhnúť alebo “ušiť na mieru” špecifikovať možnosti čerpania zo zdrojov EÚ do stratégie našej MAS Turiec. Pracovné stretnutie otváral jeho predseda OZ MAS Turiec pán Martin Kalnický  . Účastníci sa  zhodli na týchto základných potrebách územia našej MAS pre nastavenie integrovanej stratégie pre programovacie obdobie 2014 – 2020:

1.Zmapovať územie MAS Turiec jej ľudský, turistický, agroturistický, ekoturistický, zážitkový, kultúrny potenciál.

2.Podpora a rozvoj remeselníkov, gazdovstiev a služieb v regióne.

3.Podpora kultúrneho dedičstva ale aj modernej kultúry. Podpora miestnych umelcov.

4.Rozvoj ľudského potenciálu formou vzdelávania.

5.Vytvorenie “Lokálnej regionálnej značky” a Informačnej cestovnej kancelárie.

6.Vytvorenie špeciálnej ,celoročne fungujúcej oblasti pre handikapované deti.

6.Reklamné aktivity smerom von.

 

 


Pozvánka MAS Turiec podnikanie a cestovný ruch 2014 -1- (1) 

Vážení priatelia.

Dovoľujem si Vás  informovať o konaní pracovnej skupiny našej MAS „podnikanie a cestovný ruch“ ktorá sa uskutoční dňa 13.6.2014 v Penzióne Ľadoveň v Martine o 15:00.  Pracovná skupina je určená pre členov neziskového ,podnikateľského sektora a občanov z územia našej miestnej akčnej skupiny z obcí:

Rakovo, Košťany nad Turcom, Príbovce, Turany,Turčiansky Peter, Trnovo, Dražkovce, Diaková, Vrícko, Sklabiňa, Benice, Ležiachov, Lazany, Horný Kalník, Krpeľany, Podhradie, Belá Dulice, Blatnica, Sučany, Slovany, Šútovo, Nolčovo,Lipovec, Ratkovo, Folkušová, Turčianske Jaseno, Turčianske Klačany, Ďanová, Laskár-Valentová, Záborie.

a všetkých , ktorí sa chcú spolupodieľať na príprave novej Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ . Posuňte prosím túto informáciu vo svojom okolí, aby sa o nej dozvedeli vhodní záujemcovia. Spoločne chceme pripraviť kvalitnú stratégiu, ktorá bude odrážať potreby miestnej komunity a územia.

Ďakujem  PaedDr. Mária Uličná   Manažérka MAS Turiec


Exkurzia

Vážení zástupcovia verejno-súkromného partnerstva MAS Turiec

PRVPočas mesiaca jún 2014 bude centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka SR v Nitre organizovať odbornú exkurziu s názvom: „Pozitívne príklady PRV SR 2007-2013 so zameraním na environmentálny a regionálny rozvoj vidieckych sídiel“ v rozpätí 2-3 dní na území SR.
V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že je možnosť sa tejto exkurzie zúčastniť. Exkurzia je určená pre starostov obcí nachádzajúcich na území verejno-súkromných partnerstiev pracujúcich na princípoch LEADER. Za žilinský kraj sa tejto exkurzie môžu zúčastniť 2 osoby.
V prípade záujmu niektorého zo starostov z nášho územia kontaktujte sa na adrese strnal@arvensis.sk.
Termín nahlásenia záujmu o účasť je do 9.5.2014 (piatok)


Pozvánka na “Tittel cup”

fotka

Dňa 18.5.2014 o 10.00 sa uskutoční na futbalovom štadióne v Žabokrekoch jednodňový žiacky futbalový turnaj. Futbalové podujatie je organizované pre všetky futbalové družstvá obcí MAS Turiec kategórie U8 ( môžu byt aj školské družstvá).
MAS Turiec pôsobí ako spoluorganizátor podujatia v spolupráci s pánom Dušanom Tittelom ( prezidentom únie ligových klubov).Podujatie bude komentovať Karol Polák. Pre víťazov sú pripravené zaujímavé ceny a najlepší vyhodnotený hráč sa počas letných prázdnin zúčastní futbalového kempu Dušana Tittela. Srdečne pozývame rodičov a všetkých priaznivcov futbalu.
Kontakt – turiecmas@gmail.com , 00421 915 828 254
Uzávierka prihlášok na podujatie je 2.mája 2014


Pozvánka na školenie pracovníkov cestovného ruchu.

Názov projektu: Za vodou – k bohatstvám biotopov prihraničného územia

Partnerstvo pre MAS Turiec a Obec Žabokreky Vás pozývajú na školenie pracovníkov cestovného ruchu , ktoré sa uskutoční dňa 23.04.2014 so začiatkom o 09.00 hod. v rekreačno-športovom areáli v Žabokrekoch v spoločenskej miestnosti ubytovacieho zariadenia na adrese : Žabokreky 331/BA .
Potvrdenie Vašej účasti s počtom prihlásených účastníkov žiadame zaslať na mail: turiecmas@gmail.com alebo starosta@zabokreky.sk do 22.04.2014.

Príloha:
Pozvánka na školenie pracovníkov CR


Výzva č.2

Číslo výzvy: 2014/PRV/35

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

v termíne od 11.08.2014 do 22.08.2014

Výzva je prioritne zameraná na projekty v rastlinnej výrobe, pričom za takýto projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v oblasti sektorov: ovocia a zeleniny, vinohradníctva, liečivých rastlín, konzumných zemiakov a ostatnej rastlinnej výroby predstavujú minimálne 60 % oprávnených výdavkov projektu. Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Informácie a tlačivá nájdete na:http://www.apa.sk/index.php?navID=466

 


VÝZVA.

Výzva na predkladanie žiadostí  2014/PRV/34

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), pre opatrenie

1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva : Informácie a tlačivá nájdete na: http://www.apa.sk/index.php?navID=448

V termíne od 21.7.2014 do 1.8.2014

UPOZORNENIE: Výzva je určená len pre spracovateľov poľnohospodárskych produktov!

 


Putovanie vidiekom EÚ, časť III. Vidiecka oblasť MAS Liébana „Španielsko“

imagesRedakcia „Lifeinlag“ Vám cez Vaše obecné webové stránky v rubrike Putovanie vidiekom EÚ  predstavuje, možno inšpiruje na dovolenku, možno nájde nového partnera pre obec, vidiecke regióny EÚ.

3.Putovanie vidiekom EÚ Liébana (1)


Putovanie vidiekom EÚ, časť II. – Najsevernejšia oblasť EÚ Lapin Fínsko

Stretnutie Objektom záujmu dnešného turistu už nie je len masová návšteva veľkých prímorských letovísk, ale aj poznávanie spôsobu života, kultúrno-historických špecifík, tradícii vidieka agroturizmom a ekoturizmom. Na podporu vidieka Európska únia vyčlenila 1% finančných prostriedkov z rozpočtu štrukturálnych fondov a to z fondu poľnohospodárskeho usmernenia a vytvorila program LEADER ktorým sa jednotlivé spoločenstvá riadia. Po celom území vidieka EÚ vznikajú neziskové spoločenstvá obcí ,občanov, podnikateľského a neziskového sektora, tvoriace ucelené územia s vlastnou históriou, kultúrnym dedičstvom a rozvojovou stratégiou. V tejto dobe týchto spoločenstiev je viac ako 2300 .Redakcia „Lifeinlag“ Vám cez Vaše obecné webové stránky v rubrike Putovanie vidiekom EÚ chce predstaviť, možno inšpirovať na dovolenku, možno nájsť nového partnera pre obec, vidiecke regióny EU.

2 Putovanie Vidiekom EU. Najsevernejšia vidiecká oblasť Pohjoisimman Lapin LEADER Fínsko


Míting MAS – Turiec

miting

18. decembra 2013 v penzióne  Ľadoveň v Martine sa uskutočnilo stretnutie členov samospráv, neziskového, podnikateľského sektora a občianskych združení. Míting zorganizovalo združenie MAS Turiec a viedla ho jeho manažérka PaedDr. Mária Uličná na ktorí si pozvala pána Michal Strnála ako školiteľa z Úradu Žilinského samosprávneho kraja z regionálneho pracoviska NSRV aby zúčastneným  predniesol možnosti zamerania sa na využívanie finančných zdrojov v novom programovacom období 2014 – 2020 .


Pracovné informačné stretnutie “Prístup LEADER – výzva pre žilinský vidiek v novom programovacom období”

img

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 13.12.2013 na úrade Žilinského samosprávneho kraja na ktorom sa zúčastnilo aj naše združenie zastúpené manažérkou MAS Turiec PaedDr. Máriou Uličnou . V súvislosti s prichádzajúcim novým programovým obdobím rokov 2014 – 2020 rastie záujem verejno-súkromných partnerstiev o prístup LEADER. S rastúcim záujmom však rastie aj dopyt po informáciách týkajúcich sa príprav na prístup LEADER pre nové programovacie obdobie. V tejto súvislosti zorganizovalo regionálne pracovisko NSRV SR pre žilinský kraj informačný seminár s názvom „Prístup LEADER – prítomnosť a budúcnosť“.


Zobraziť viac –>
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader