Vitajte na stránkach miestnej akčnej skupiny Turiec


mapa
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR
Aktuálne výzvy MAS
Výzva MAS 077/6.4/3 Výzva MAS_077/4.2/2 Výzva MAS_077/4.1/2 Výzva MAS_077/7.4/4 Výzva MAS_077/7.2/2 Výzva 512_C1_IROP-CLLD-Q446-512-003 Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002 Výzva - MAS_077-6.4-2 Výzva – MAS_077/8.5/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.2/1 - uzavretá Výzva 512_B2_IROP-CLLD-Q446-512-001 Výzva - MAS_077/7.2/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/7.4/1 - uzavretá Výzva – MAS_077/4.1/1 - uzavretá Výzva č. 1 – Podopatrenie 4.1, 6.4 - uzavretá Výzva – MAS_077/6.4/1 Aktualizácia č. 1 ( zmena termínu uzavretia- do 29.11.2019) - uzavretá Výzva č. 2 - Podopatrenie 7.2 a 7.4 - uzavretá

Miestna akčná skupina OZ“ Partnersvo pre MAS Turiec.“ hľadá nového manažéra

Zaujímate sa o život v regióne? Baví Vás práca v kancelárii, ale tiež v teréne? Chcete sa podieľať na rozvoji nášho regiónu? Môžete. Táto pracovná ponuka je možno určená pre Vás.

Výberové konanie manažér (.pdf)


Společně s MASkou měníme tvář našich regionů v příhraničí

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Žiadateľ: Místní akční skupina Rožnovsko, z.s
Hlavný cezhraničný partner: Obec Žabokreky
Vedľajší partner: Partnerstvo pre MAS Turiec , o.z.
Názov malého projektu: Společně s MASkou měníme tvář našich regionů v příhraničí
Celkové výdaje malého projektu: 17486 €
Požadovaná výška NFP: 14863,10 €
Spoluúčasť HCP: 2622,90 €
Prioritná os: 3. Rozvoj místních iniciativ
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Oblasť podpory: 119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reforem, lepší právní úpravy a kvalitní správy
Aktivity:

*Konferencia – 13. 9 2022 Turčianske Teplice – reštaurácia Frizzante

*Konferencia na téma:Komunitní rozvoj a místní akční skupiny v České a Slovenské republice,která se koná : 6. 10. 2022 KZ Valašské Meziříčí – zámek Žerotínů – Divadelní kavárna,Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí.

*brožúra – společná aktivita spočívající ve vytvoření společné publikace. Půjde o elektronickou i printovou verzi. Informační bulletin bude ve společném obalu obsahovat dvě brožury, zachycující působnost partnerů projektu ve svých územích spadajících pod partnerské MAS Rožnovsko a MAS Turiec.

Fond malých projektů

Súbory na stiahnutie:

pozvánka ČR-konferencia a exkurzia.pdf

CZ-MAS-Roznovsko-obalka-A5_nahled_02-02.pdf

CZ-MAS-Roznovsko-vnitrek-A5_nahled-02-02.pdf

SK-MAS-Roznovsko-obalka-A5_nahled_02-02.pdf

SK-MAS-Roznovsko-vnitrek-A5_nahled-02-02.pdf


Pozvánka

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. ve spolupráci s Obcí Žabokreky a
OZ“Partnerstvo pre MAS Turiec“ si Vás dovolují pozvat na konferenci na téma: Komunitní rozvoj a místní akční skupiny v České a Slovenské republice.

Pozvánka (pdf)


MAS Rožnovsko – prezentácia projektov

Vážení členovia Partnerstva pre MAS Turiec. Naši partneri v ČR z MAS Rožnovsko organizujú dňa 13.09.2022 konferenciu v rámci projektu: „Společně s MASkou měníme tvář našich regionů v příhraničí“ a v dňoch 13.-14.09.2022 realizujú exkurziu po Turci. Využite ich ponuku na prezentáciu Vašich projektov ako príkladov dobrej praxe. Viac v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vaše príspevky.


Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-Q446-511-002- aktivita A1

1.Žiadateľ: SPORT SERVICE, s.r.o. 
Názov projektu: Zvýšenie miestneho rozvoja inováciou konštrukčných prvkov  infraštruktúry športového centra 
Výška schváleného príspevku: 49 997,51 Eur


Informácia o výške žiadaného príspevku

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-512-003

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 100 000,-€

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-003 je 31.10.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-512-001

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 268 644,09 €

Uzávierka 4.hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-001 je 30.10.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-512-003

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 100 000,-€

Uzávierka 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-003 je 30.05.2021

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-512-001

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 268 644,09 €

Uzávierka 11.hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-001 je 30.05.2021

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q446-511-002

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 350 002,49 €

Uzávierka 9.hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q446-512-001 je 30.05.2021


Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina OZ ,,Partnerstvo pre MAS Turiec“ vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Prílohy:

Výzva č. 3/2020 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (.pdf)

Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (.docx)


Výzva o podporu a pomoc

Sme malá obec Rakovo a uchádzame sa o grant na záchranu národnej kultúrnej pamiatky Mauzólea Rakovských v Rakove.

Hrobka z roku 1907 je poslednou existujúcou stavebnou pamiatkou spojenou s významným zemianskym rodom Rakovských, ktorý prispel z hospodárskemu, kultúrnemu a spoločenskému rozvoju Turca. 

Mauzóleum vďaka špecifickému monumentálnemu architektonickému konceptu a charakteru stavby patrí k ojedinelým stavebným pamiatkam na Slovensku. 

Objekt bol do roku 2008 v havarijnom stave, hrozil mu zánik. Až iniciatíva obce naštartovala proces záchrany mauzólea. Záchranné práce po etapách realizujú, naďalej je však v kritickom stave štuková výzdoba a interiér mauzólea. 

Záchrana objektu mauzólea sa dostala do finálového  výberu aktuálneho ročníka grantového programu Nadácie VÚB Poklady Slovenska. Projekt je bol vybraný spomedzi 545 nominácií, ako jediná národná kultúrna pamiatka zo Žilinského samosprávneho kraja.

Podporte, prosím, záchranu Mauzólea rodiny Rakovských v tomto hlasovaní.


FATRA SKI – Zjazd na terénnych kolobežkách KOSTKA MONSTER MAX sezóna 2020

Od mája (víkendy/predĺžené víkendy) resp. v júni (denne) odštartujeme 3. sezónu zjazdov na terénnych kolobežkách KOSTKA MONSTER MAX z Martinských holí na Stráne:

–        Viac ako 7 km

–        Prevýšenie 700 m

–        Trvanie zjazdu 25 – 30 min.

–        Pre menších (deti od 10 rokov) máme model RAPTOR

–        Pre skupinky vieme zabezpečiť po dohode aj sprievodcu

Vzhľadom na situáciu odporúčame rúška a rukavice. Dezinfekciu častí kolobežky, ktorých sa klient dotýka rukami, zabezpečíme pred každou jazdou.

V spojení s Ferratou HZS (otvorená od. 1.6.2020) trvá aktivita 4 – 6 hodín. Kompletný výstroj na ferratu (prilba, sedací úväz + tlmič pádu) máme pre Vás tiež J

Takto vyzerá táto aktivita:

Tešíme sa na Vás


Projekt – Oživovanie stratégie CLLD-animácie

Projekt financovania chodu OZ „Partnersvo pre MAS Turiec“

 v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí chod

 Miestnej akčnej skupiny OZ „Partnersvo pre MAS Turiec,

resp. jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie

spravovania verejných prostriedkov v území Turca

 miestnou komunitou, zloženou z podnikateľského,

občianskeho a verejného sektora.

Výzva na predloženie ponuky 29.10.2018

OZ “Partnersvo  pre MAS Turiec”, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. d).  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Dodávka kancelárskeho nábytku“

 Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľv zmysle § 8 ods. 1 písm. d) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky:OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec”, 038 41 Trebostovo 164
 2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mária Uličná
 3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Objednávka tovaru : kancelársky nábytok

 1. Predmet obstarávania:

Nákup kancelárskeho nábytku

Pracovný stôl – 3ks

Kancelárska stolička– 3ks

Poličková zostava– 3ks

Skriňa– 3ks

Zasadací stôl– 1ks

Konferenčné stoličky– 6ks

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec”, Obecný úrad Žabokreky, Žabokreky 145, 11/2018

 Maximálny limit zákazky: 3276,00- EUR s DPH

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

11/2018- 10/2019

Financovanie predmetu zákazky:Integrovaný regionálny opereračný program

Lehota na predloženie ponuky: 7.11.2018

Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo emailom

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižia cena celkom za predmet zákazkyv Eur s DPH

Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v

§ 5 ods. 3 zákon o verejnom obstarávani 345/2015 VZNP, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Celá výzva  2Update PDF_Výzva na predloženie ponuky PHZ-1

 


Výzva na predloženie ponuky: 9.10.2018 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

09Predmet obstarávania:Prenájom kancelárskych priestorov

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

 Špecifikácia kancelárskych priestorov:

 • administratívny priestor s oknami
 • 70 m2– max. 75 m2
 • vhodné pre 4 zamestnancov
 • zasadacia miestnosť pre min. 70 osôb
 • možnosť pripojenia na internet (optický internet)
 • toaleta s umývadlom
 • v bezprostrednej blízkosti k dispozícii bezplatne min. 4 parkovacie miesta
 • v bezprostrednej blízkosti možnosť stravovania zamestnancov
 • vrátane upratovania priestorov
 • vrátane energií

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec”, 038 41 Trebostovo 164, 10/2018

 Maximálny limit zákazky: 420 € s DPH

 Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

10/2018- 10/2019

Financovanie predmetu zákazky:Integrovaný regionálny operačný program

Lehota na predloženie ponuky:10.2018 do 15:00 hod

Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

1.Blatnica_2_08_ Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) PHZ-3

Ak sa Vám príloha nezobrazuje správne napíšte nám email na adresu turiecmas@gmail.com   kde na požiadanie Vám  kritéria výzvy budú zaslané.

Najnižšie nájomné za predmet nájmu v sume EUR / 1 m2 prenajímanej plochy bez DPH, pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods.3 zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 vznp, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.


Výzva – Administratívny pracovník

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, občianske združenie založené na podporu a rozvoj vidieka prostredníctvom eurofondov,

hľadá zamestnanca do svojej novozriadenej kancelárie na pracovnú pozíciu:

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK na skrátený úväzok

 Požiadavky na uchádzačov:  

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • skúsenosti s prácou v oblasti eurofondov
 • skúsenosti s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, s grantami, s dotáciami
 • skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov na úrovni obce, alebo regiónu
 • aktívna práca s PC a inými bežne dostupnými komunikačnými technológiami
 • komunikačné zručnosti
 • aktívny vodič s vodičským oprávnením skupiny B
 • Pracovná náplň:
 • administratívne zabezpečenie chodu kancelárie MAS
 • príprava podkladov na zasadnutia orgánov združenia
 • vybavovanie písomnej a mailovej korešpondencie
 • spracovanie, triedenie a zápis údajov
 • vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a i.
 • komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektových zložiek užívateľov)

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis na mail: turiecmas@gmail.com v termíne do 10.10.2018. Uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor.


Projekt OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

Projekt financovania chodu OZ „Partnersvo pre MAS Turiec“ v programovom období 2014 – 2020 zabezpečí chod Miestnej akčnej skupiny OZ „Partnersvo pre MAS Turiec, resp. jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov v území Turca  miestnou komunitou, zloženou z podnikateľského, občianskeho a verejného sektora. Kancelária OZ „Partnersvo pre MAS Turiec zabezpečí manažovanie činností v súlade s princípmi a cieľmi Stratégie CLLD a realizáciu úloh a naplnenie cieľov združenia v súlade so schválenou stratégiou miestneho rozvoja.


Zobraziť projekt MAS Turiec


Turčiansku Medobranie a Vodosláva

 Obec Necpaly Vás pozýva

v sobotu 30. júna na Medobranie 

medobr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program nájdete TU


Výzva na predloženie ponuky.

 

23.5.2018 Výzva na predloženie ponuky
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky .Podrobný opis jednotlivých položiek obstarania materiálno technickým zabezpečením  pre zabezpečenie prevádzky kancelárie OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” v prílohách.

Ponuky zasielajte do 1.6. 2018 na emailovú adresu turiecmas@gmail.com .

 

Update_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) PHZ-3

Prac. stôl

Poličkové regaly skriňaPrac. stôl

skriňa


3. ročník Valčianského folklórneho festivalu

Spoločnosť YETI, s.r.o. Valča Vás pozýva na 3.ročník Valčianského folklórneho festivalu, ktorí sa uskutoční dňa 22.6 – 23.6.2018 v areáli Snowland Valčianska dolina.

Vstup zdarma.

VFF – PROGRAM pdf


Výzva na predloženie ponuky.

5.5.2018 Výzva na predloženie ponuky
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky .Podrobný opis jednotlivých položiek obstarania informačno-komunikačnej technológie (IKT) na zabezpečenie prevádzky kancelárie OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” v prílohách.

Ponuky zasielajte do 21. 5. 2018 na emailovú adresu turiecmas@gmail.com .

 

LD_01 Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) PHZ-

3Objedna_vka IKT (1)-4


Výzva – Administratívny pracovník

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, občianske združenie založené na podporu a rozvoj vidieka prostredníctvom eurofondov,

hľadá zamestnanca do svojej novozriadenej kancelárie na pracovnú pozíciu:

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK na skrátený úväzok

 Požiadavky na uchádzačov:  

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • skúsenosti s prácou v oblasti eurofondov
 • skúsenosti s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, s grantami, s dotáciami
 • skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov na úrovni obce, alebo regiónu
 • aktívna práca s PC a inými bežne dostupnými komunikačnými technológiami
 • komunikačné zručnosti
 • aktívny vodič s vodičským oprávnením skupiny B
 • Pracovná náplň:
 • administratívne zabezpečenie chodu kancelárie MAS
 • príprava podkladov na zasadnutia orgánov združenia
 • vybavovanie písomnej a mailovej korešpondencie
 • spracovanie, triedenie a zápis údajov
 • vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a i.
 • komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektových zložiek užívateľov)

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis na mail: turiecmas@gmail.com v termíne do 30. 5. 2018. Uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor.


Life in LAG MAS Laeso, Samso, Aero -Dánsko

Putovanie vidiekom EÚ.

Dnešný článok  je z Dánskeho kráľovstva vidiecka oblasť Laeso, Samso, Aero.

Dansko_slovensky_jazyk_reduce


III. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

 

Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať, že dňa 09.02. 2018 bola vyhlásená III. výzva na predkladanie ŽoNFP pre mikroprojekty  v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „ Región Beskydy“ (Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 ) prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“  a prioritnej osi 3 „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“ .

Termín na predkladanie ŽoNFP : od 09.02. 2018 do 13.04. 2018

Všetky potrebné informácie o výzve nájdete TU.

 


Oznam

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, občianske združenie založené na podporu a rozvoj vidieka prostredníctvom eurofondov,

hľadá zamestnanca do svojej novozriadenej kancelárie na pracovnú pozíciu:

 

EKONOMICKÝ MANAŽÉR

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky

alebo

 • ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky

 

Požadovaná prax:

 • prax v oblasti účtovníctva, personalistiky a miezd

 

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk – mierne pokročilý

 

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) – mierne pokročilý

 

Pracovná náplň:

 • účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom združenia
 • vedenie agendy personalistiky a miezd
 • vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh
 • príprava rozpočtov

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis na mail: turiecmas@gmail.com v termíne do 15. 2. 2018. Uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor.

Vaše prípadné otázky adresujte na turiecmas@gmail.com.


Oznam

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, občianske združenie založené na podporu a rozvoj vidieka prostredníctvom eurofondov,

hľadá zamestnanca do svojej novozriadenej kancelárie na pracovnú pozíciu:

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • skúsenosti s prácou v oblasti eurofondov
 • skúsenosti s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, s grantami, s dotáciami
 • skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov na úrovni obce, alebo regiónu
 • aktívna práca s PC a inými bežne dostupnými komunikačnými technológiami
 • komunikačné zručnosti
 • aktívny vodič s vodičským oprávnením skupiny B

 

Pracovná náplň:

 • administratívne zabezpečenie chodu kancelárie MAS
 • príprava podkladov na zasadnutia orgánov združenia
 • vybavovanie písomnej a mailovej korešpondencie
 • spracovanie, triedenie a zápis údajov
 • vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a i.
 • komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektových zložiek užívateľov)

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis na mail: turiecmas@gmail.com v termíne do 15. 2. 2018. Uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor. Vaše prípadné otázky adresujte na turiecmas@gmail.com.


Life in LAG MAS Liebana Španielsko

Putovanie vidiekom EÚ.

MAS Liebana Španielsko

H44-10871980. Naranjo de Bulnes

3.Putovanie vidiekom EÚ Liébana (1)

 


Koštovka páleného Bystrička 2016

Prijmite pozvanie priamo od organizátorov akcie, starostky obce Bystrička Zdenky Maršalovej a Ing. Mariána Roľka na 5. ročník ochutnávky ovocných destilátov s názvom Koštovka páleného


Pozvánka

Milí priatelia,

pozývame Vás na „PROMO POPOLUDNIE nových letných aktivít FATRA SKI“ do Valčianskej doliny:

 • – Jazda na terénnych kolobežkách „KOSTKA“ (možnosť jazdy aj na vleku)
 • – Kolieskové bežecké lyže „FISCHER“
 • – Kolieskové skialpové lyže „SKIKE“
 • – In-line korčule „K2“
 • – LUKOSTREĽBA zo športových lukov

Pri každej aktivite bude k dispozícii inštruktor FATRA SKI a kompletné materiálne vybavenie. Budete mať možnosť bezplatne si vyskúšať naše novinky v prevádzke FATRA SKI v stredisku SNOWLAND, navyše pod odborným dohľadom.

Akcia sa uskutoční pri priaznivom počasí v utorok 7. júna 2016 v čase od 14:00 do 17:00. Drobné občerstvenie k dispozícii. Záujemcov prosíme o potvrdenie účasti emailom alebo telefonicky na kontaktoch:

Tel.: 0917 175738

Email: miki@fatraski.sk


Turiec Online

Miestna akčná skupina Turiec (MAS Turiec), ktorá združuje obce v našom regióne, mesto Martin, podnikateľov, občianske združenia, ako aj fyzické osoby z okresu Martin, chce posilniť spoluprácu regiónu vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Združenie v súčasnosti pripravuje projekt, prostredníctvom ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ v celkovej sume 4 mil. eur. Použije ich na financovanie menších projektov na celom území, kde pôsobí. Spoločne teraz hľadáme oblasti – témy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Chceme nájsť a podporiť projekty, ktoré prinesú skvalitnenie života obyvateľov nášho regiónu, posilnia sociálne služby, prispejú k vytvoreniu pracovných miest, zvýšia našu konkurencieschopnosť v oblasti cestovného ruchu, ale aj poľnohospodárstva, lesníctva, či výroby regionálnych potravín. To všetko s dôrazom na ochranu životného prostredia a zavádzanie inovácií, či moderných výrobných postupov.

Aj vy sa môžete zapojiť do tvorby projektu a pomôcť nám odpovedať na otázky, čo je pre náš región dôležité a naopak, čo sem nepatrí. Taktiež nám môžete zaslať váš nápad v podobe projektového zámeru, ktorý nám pomôže nájsť tie najdôležitejšie oblasti, ktoré budeme podporovať.

Odkaz na dotazníkový prieskum 


Valné zhromaždenie OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“,26.11.2015

Pozvánka

Vážení členovia OZ “Partnerstvo pre MAS Turiec” pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia  združenia  ktoré sa bude konať dňa 26. októbra  2015 (piatok)  o 14:00 hod, v Penzióne Ľadoveň v Martine

POZVÁNKA VZ MAS Turiec-26.11.2015

 


Informačný seminár mladý hospodár.

Informácia pre začínajúcich hospodárov do 40 rokov

farmarDňa 27.11.2015 sa bude konať informačný seminár Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov: Podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2020, kde sa dozviete ako vypĺňať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok (50 000 € na jedného mladého poľnohospodára) a ako zostaviť podnikateľský plán, ktorý je povinnou prílohou k tejto žiadosti. Seminár sa bude konať v priestoroch Agroinštitútu Nitra, štátny podnik dňa 27. novembra 2015 od 9.00 hod.

Organizátorom seminára je Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ktorý Vám poskytne i bližšie informácie.http://www.agroinstitut.sk/kalendar-skoleni-detail/?id=644

 

 


Kolbasový festival na Ľadovni.

20151114_150515

Skvelý klobáskový festival dňa 14.11.2015 Súťažiaci si vymenili recepty,nápady,rady, a to nielen pre najlepšie klobásky  Akcia bola výborne zorganizovaná a všetci sa dobre bavili aj “gurmánčili”. Zaslúžene si 1.miesto odnieslo súťažnéné družstvo z Báčskeho Petrovca,ktoré malo fajné pikantné klobáskové dobroty.

 

 


Zber projektových zámerov obcí.

Miestna akčná skupina Turiec v súčasnosti realizuje zber projektových zámerov obcí,podnikateľov a občianskych združení so sídlom na území 33 obcí okresu Martin. Každý má možnosť prezentovať svoj projekt. Cieľom je nájsť také oblasti, resp. témy, ktoré budeme v budúcnosti podporovať prostredníctvom našej Miestnej akčne skupiny.  Zber_projektovych_zamerov turiec

01_Projekty_pre_obce turiec ,

02_Projekty_pre_neziskove_organizacie turiec

03_Projekty_pre_podnikatelov1 turiec

04_Projekty_pre_podnikatelov2 turiec (1)


Festival klobás 2015 – O najlepšiu klobásu.

klobáskové dni informácie pre súťažiacich

 

Festival klobás 2015 – O najlepšiu klobásu.

 

V období Martinských hodov sa bude konať Festival klobás 2015, na ktorom sa budú šíriť vône rôznych druhov klobás a hlavne aj dobrá nálada spojená so zábavou. Akciu organizuje Penzión Ľadoveň v spolupráci s mestom Martin a uskutoční sa 14. novembra.

Festival klobás je podujatie, pri ktorom sa stretnú rodiny, priatelia, známi a aj neznámi ľudia za rovnakým účelom, teda kvôli zábave, utuženiu vzťahov, kuchárskemu umeniu a návratu k tradícii.

V dnešnej dobe sa totiž zabíjačka a výroba klobás pomaly vytráca, takže ukázať deťom to, na čo si mnohí pamätajú zo svojho detstva, je náročné. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je spojiť ľudí v regióne Turiec a vniesť sem aj iné druhy klobás, ktoré sa vyznačujú rôznymi chuťami.

Prvý oficiálny ročník festivalu bude iný ako predošlý

„Prvý Festival klobás sme považovali za nultý ročník, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Penziónu Ľadoveň, kde sa bude konať aj tento rok. Nabrali sme nové vedomosti, videli sme, že výrobky boli tvarom alebo chuťou dosť odlišné, no všetkým nám chutili,“ rozpráva Mgr. Martin Kalnický, hlavný organizátor podujatia. „Keďže sme sa pri tejto akcii stretli s množstvom zábavy a s dobrou náladou, rozhodli sme sa, že tento raz to ako prvý ročník urobíme na inej úrovni. Chceme, aby sa zúčastnili aj ďalšie partnerské mestá. Mali by prísť aj Holanďania, Srbi, Česi, Maďari a Poliaci. V regióne Turiec má výroba klobás vysokú tradíciu, preto sme pozvali aj priľahlé obce, ktoré sú združené v miestnej akčnej skupine Partnerstvo pre MAS Turiec,“ vysvetľuje pán Kalnický. Súčasťou MAS Turiec je momentálne 25 členov a medzi nimi aj mesto Martin, Vrútky a obce z horného Turca. „So starostami týchto obcí rokujeme o rozvoji mikroregiónu, a práve táto akcia ich môže spojiť,“ dodáva.

Okrem súťaženia o najlepšiu klobásu je pripravený aj sprievodný program

Festival začne o 8.00 hodine ráno, kedy prebehne prezentácia prihlásených družstiev, ktoré budú súťažiť o to, ktorá klobása je tá najlepšia. O 9.00 hodine začnú družstvá robiť svoje klobásy, ktoré budú hodnotené päťčlennou porotou tvorenou primátorom mesta Martin a partnermi tohto projektu. Hodnotiť budú môcť aj samotní účastníci festivalu. Nepôjde len o víťaza, ale hlavne o dobrú atmosféru, o ktorú sa postarajú hostia programu – tanečný klub DEEP, Maroš Ferenčík, huslisti Kontšekovci, cimbalisti Kramárovci a mnoho iných. „Programom bude návštevníkov sprevádzať Ľubo Pavlovič, majster hovoreného slova a jeho dcéra Veronika, ktorá má výborné moderátorské a spevácke schopnosti,“ dodáva pán Kalnický. Festival bude v družnej vidieckej atmosfére, kde nebude chýbať ani folklór a tombola. Vidieť budete môcť aj ukážku klasickej zabíjačky, rozoberanie prasaťa s prípravou výrobkov a ponúkanie ochutnávok rôznych špecialít. Na svoje si prídu aj deti, ktoré si budú môcť zatancovať na diskotéke v tenisovej hale, zasúťažiť si a maľovať si. Festival bude

mať aj charitatívny podtón, pretože organizátori tejto akcie sa rozhodli venovať symbolický šek pre Občianske združenie Matka a dieťa v núdzi.  „Návštevníci sa nemusia obávať ani nepriaznivého počasia, pretože všetko bude v stanoch. Postarané bude aj o bezpečnosť a poriadok – prítomná bude záchranka a na parkovisku bude mestská polícia,“ dodáva organizátor festivalu. Prísť súťažiť môže ktokoľvek. Organizátori sa rozhodli zapojiť do súťaže 60 družstiev, ktoré budú tvorené štyrmi členmi. Po zaplatení štartovného dostane družstvo na mieste oblečenie (šiltovku, tričko, zásteru), nože a dosky na krájanie, 20 kg mäsa s črevami a základnými koreninami. Všetky potrebné informácie sa záujemcovia o súťaž, a nielen tí, dozvedia na webovej stránke www.festivalklobas.sk.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Elard

Ministerstvo polnohospodars...

Národná sieť slovenských akčných skupín

NSRV

APA

Leader